Search Facebook F YouTube rss Twitter Instagram Triangle Bars Times

Zaštita podataka

Zaštita osobnih podataka
Zaštita privatnosti i osobnih podataka

 

U cilju osiguranja korektnog i brzog pružanja usluga i obavljanja poslova odnosa s kupcima, tvrtke Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, Deichmann SE, Deichmann Schuhe Service GmbH, Deichmann Schuhvertriebsges.m.b.H Österreich, Deichmann obuv s.r.o. Češka, Deichmann obuv s.r.o. Slovačka, Deichmann cipökereskedelmi kft. Madžarska, Deichmann trgovina obućom d.o.o. Hrvatska, Deichmann prodaja obutve d.o.o. Slovenija, S.C. Deichmann comercializare incaltaminte s.r.l. Rumunjska, Deichmann targovina s obuvki EOOD Bugarska i Deichmann trgovina obućom srb d.o.o. Srbija, Deichmann trgovina obućom d.o.o. (u daljnjem tekstu: DEICHMANN) koriste elektroničku obradu podataka (EOP).

Pod obradom osobnih podataka podrazumijeva se svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Na obradu osobnih podataka koju vrši DEICHMANN primjenjuje se austrijski Zakon o zaštiti podataka iz 2000. godine, te podredno Zakon o telekomunikacijama iz 2003. godine, naravno uvijek u važećoj verziji. DEICHMANN veliki značaj pridaje zaštiti i sigurnosti podataka. U nastavku ćete naći naše Smjernice o zaštiti Vaših osobnih podataka.

 

Politika grupacije DEICHMANN o zaštiti osobnih podataka

 

DEICHMANN štiti Vašu privatnost. Mi obrađujemo Vaše osobne podatke samo u navedene svrhe i u skladu sa zakonom.

Vaše osobne podatke obrađujemo samo uz Vašu privolu u svrhu ostvarivanja i unapređenja naših poslovnih odnosa s Vama, npr. kako bismo Vam dostavili ponude i informacije o proizvodima, uslugama ili našoj tvrtci ili kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagradnim igrama, natjecanjima i sl.

U skladu sa zakonom, Vaše osobne podatke prosljeđujemo trećim osobama izvan grupacije DEICHMANN, prvenstveno našim ugovornim partnerima, isključivo ako se obvežu da će postupati u skladu s obvezama koje smo preuzeli prema Vama i s našom politikom zaštite osobnih podataka. Stoga, pružatelje usluga koji djeluju u ime DEICHMANNA ugovorno obvezujemo da postupaju u skladu s važećim pravnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Vi se u svakom trenutku možete obratiti DEICHMANNU ako imate pitanja ili prijedloga u svezi naše politike zaštite osobnih podataka.

Isto tako možete u svakom trenutku pisanim putem, uz predočenje dokaza o svom identitetu, zahtijevati uvid u svoje osobne podatke koje DEICHMANN obrađuje, uključujući, između ostaloga, pitanje koji se Vaši osobni podaci obrađuju, kako su prikupljeni i u koju svrhu, kome se prosljeđuju, odnosno daju na korištenje, itd. Osim toga, uvijek možete zahtijevati ispravljanje netočnih podataka ili brisanje svih ili određenih Vaših osobnih podataka. Naš je cilj zajamčiti najveći mogući stupanj sigurnosti i povjerljivosti.

 

Sigurnost

 

DEICHMANN poduzima tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio osobne podatke čiju obradu vrši od slučajne ili namjerne neovlaštene manipulacije, gubitka, uništenja ili od pristupa neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere stalno se poboljšavaju i prilagođavaju u skladu s razvojem tehnike i tehnologije.

 

Korištenje Vaših osobnih podataka
Koje osobne DEICHMANN obrađuje

DEICHMANNU su potrebni samo određeni osobni podaci. Pri tome se radi o podacima koji su potrebni za pružanje Vam usluga, odgovaranje na Vaše upite, pružanje Vam pomoći i podrške u slučaju tehničkih problema ili kontaktiranje Vas na Vaš zahtjev. U navedenom okviru može biti potrebno da nam dostavite sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona.

S Vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo, te ih obrađujemo u sljedeće opće svrhe ili u druge svrhe koje su dopuštene prema važećim pravnim propisima:
– realizacija upita kupaca/zainteresiranih osoba glede proizvoda i usluga;
– kontaktiranje i komunikacija s njima (npr. ankete o proizvodima, obavijesti o novostima, itd.);
– sudjelovanje u nagradnim igrama, natjecanjima i sl.;
– dostavljanje informacija o proizvodima u digitalnom obliku E-novosti (Newsletter).

 

Kome DEICHMANN prosljeđuje, odnosno daje na korištenje Vaše osobne podatke

 

Vaši osobni podaci možemo proslijediti trećim osobama, uključujući, posebno DEICHMANNOVA povezana društva, ustrojstvene jedinice, zaposlenike ili ugovorne partnere koji pružaju usluge u ime ili u korist DEICHMANNA, pod uvjetom da se obvežu da će postupati u skladu s važećim pravnim propisima o zaštiti osobnih podataka. DEICHMANN pri tome pazi da se osobni podaci mogu koristiti isključivo u okviru ugovornih obveza, poslova i usluga koje takve osobe vrše u ime ili u korist DEICHMANNA, te da će se s istima postupati povjerljivo.

Osim toga, DEICHMANN Vaše osobne podatke prosljeđuje trećim osobama samo u slučajevima, na način i u mjeri kako je to dopušteno prema važećim pravnim propisima mjerodavnog prava, primjerice, temeljem odluke suda ili drugog nadležnog tijela, ako je potrebno za ispunjenje ugovora ili ako ste za to dali svoju privolu, te u svrhu izvršenja naših zakonskih obveza.

 

Zašto obrađujemo Vaše osobne podatke

Mi želimo stalno poboljšavati našu ponudu i učiniti atraktivnijom za Vas našu ponudu na internetu. Samo ako pratimo koji se dijelovi naše mrežne stranice najčešće i najviše posjećuju, možemo optimizirati sadržaj DEICHMANNOVE mrežne stranice u skladu s Vašim zahtjevima.

DEICHMANN koristi osobe podatke u svrhu tehničke administracije mrežnih stranica, za upravljanje odnosima s kupcima, za provođenje anketa o proizvodima i za potrebe marketinga samo u opsegu neophodnom za određeno područje. Što bolje razumijemo Vaše želje, to ćete brže naći željenu informaciju na našim mrežnim stranicama.

 

Individualizacija i kolačići (cookies)

Zahvaljujući novim tehnologijama našu mrežnu stranicu možemo oblikovati za svakog kupca individualno. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže informacije koje omogućavaju identifikaciju posjetitelja koji se ponovo vraćaju na određenu mrežnu stranicu, isključivo za vrijeme trajanja posjete našim mrežnim stranicama. Kolačići se pohranjuju na tvrdom disku Vašeg računala i ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačići naših mrežnih stranica ne sadrže nikakve osobne podatke o Vama.

Kolačići Vas oslobađaju potrebe višestrukog unosa podataka, olakšavaju Vam dostavu specifičnih sadržaja i pomažu nam pri identifikaciji posebno popularnih područja naše ponude na internetu. Tako smo, između ostalog, u mogućnosti prilagoditi sadržaj naših mrežnih stranica upravo Vašim potrebama.

 

Internet, E-novosti (Newsletter), e-pošta, upiti
Ako želite, pružat ćemo Vam izravno ili putem naših poslovnih partnera informacije o našim raznovrsnim proizvodima i uslugama ili ćemo Vas obavješćivati o interesantnim ponudama (E-novosti).

Naše e-novosti mogu sadržavati informacije i obavijesti o ponudama, novosti o proizvodima i uslugama. Ako više niste zainteresirani za primanje takvih informacija, u svakoj od dostavljenih poruka E-novosti možete kliknute na poveznicu „Newsletter abbestellen“ (otkazivanje E-novosti). Nakon unosa Vaše adrese e-pošte putem predmetne poveznice, bit ćete brisani s popisa primatelja i više nećete primati E-novosti.

Kako štitimo Vaše osobne podatke
Ako putem E-novosti predate narudžbu, Vaši će osobni podaci biti proslijeđeni nama. Kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, iste kriptiramo putem mrežnog protokola SSL (Secure-Socket-Layer). To je trenutno najrasprostranjeniji i najsigurniji postupak zaštićenog prijenosa podataka na internetu. Ovaj se protokol uvijek koristi u slučaju prijenosa osjetljivih podataka.

Međutim, ne odgovaramo za eventualne pogreške u pisanju ili tipkanju, izgubljene ili oštećene unose podataka zbog greške u dostavi i/ili prijenosu podataka, odnosno problema mreže, hardvera ili softvera. Isto tako ne odgovaramo za štetu koja može, bez obzira na sve poduzete sigurnosne mjere, nastati zbog protupravnog prodora u naš sustav za obradu podataka.

 

SSL (Secure-Socket-Layer)
Mrežnim protokolom SSL (Secure-Socket-Layer) štite se podaci koje kupac preko interneta šalje serveru pojedine tvrtke. SSL jamči trostruku zaštitu:
– kriptiraju se uneseni podaci koji se trebaju dostaviti;
– zajamčeno je da se obrazac vraća natrag samo onom serveru koji ga je otvorio;
– provjerava se jesu li podaci primljeni od strane odgovarajućeg primatelja u potpunom i nepromijenjenom obliku.

 

Pravo i kontakt

Vaša prava

Prema austrijskom Zakonu o zaštiti podataka iz 2000. godine imate pravo na informaciju o podacima koji se o vama obrađuju. Na Vaš pisani zahtjev i u primjerenom roku izvijestit ćemo Vas o vrsti i podrijetlu Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, o svrsi njihove obrade, te o eventualnim primateljima, odnosno korisnicima. Zajedno sa zahtjevom molimo Vas da nam dostavite i presliku osobnog dokumenta s fotografijom, kako bismo mogli provjeriti Vaš identitet. Na temelju pisanog zahtjeva i u primjerenom roku ispravit ćemo, izbrisati i/ili blokirati Vaše osobne podatke ako su netočni ili nepotpuni, odnosno ako više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe u koju su bili prikupljeni.

 

Linkovi na sadržaje trećih osoba

Naša ponuda sadrži linkove prema mrežnim stranicama trećih osoba koje se mogu aktivirati pomoću tzv. hiperveza*, a na čiji sadržaj nemamo nikakav utjecaj. Stoga ne odgovaramo sadržaje trećih osoba dostupne putem linkova, odnosno hiperveza na njihove odgovarajuće mrežne stranice. Za sadržaje, odnosno za oblikovanje mrežnih stranica na koje upućuje link/hiperveza odgovara isključivo njihov ponuditelj ili pružatelj usluge. Ako DEICHMANN stekne saznanja o protupravnom djelovanju ili protupravnim informacijama na mrežnim stranicama trećih osoba na koje upućuje link/hiperveza, odmah će reagirati na način da se takav link ukloni s mrežnih stranica DEICHMANNA.

*Informatički pojam hiperveza (hiperlink), odnosno link (poveznica) znači element za upućivanje, odnosno povezivanje hipertekst dokumenata. Ako se nalazite na nekoj mrežnoj stranici, onda se klikom miša na hipervezu, odnosno poveznicu na serveru pretraživača učitava daljnja mrežna stranica koja možebitno sadrži daljnje informacije o hipervezi ili u svezi iste. Cjelokupna struktura interneta počiva na hipervezama, odnosno poveznicama. Hipervezu, odnosno poveznicu prepoznaje se na web pretraživaču po tome što kursor mijenja svoj izgled iz strelice u ruku. Funkcija hiperveze je u pojednostavnjenju navigacije unutar hipertekstova i upućivanju na daljnje informacije na jednostavan način.

 

Kontakt s DEICHMANNOM

Ako imate pitanja o našim odredbama o zaštiti osobnih podataka, molimo da koristite prozor za upisivanje predmeta upita u koji molimo, upišite „Datenschutz“ (zaštita podataka) i pošaljite poruku putem e-pošte na sljedeću adresu: service-hr@deichmann.com