Pravila nagradnog natječaja ‘Nagradno darivanje Deichmann brunch’

Priređivač nagradnog natječaja: DEICHMANN trgovina obućom d.o.o., Ulica Rudolfa Kolaka 14, 10040 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

Pravila Facebook nagradnog natječaja ‘Nagradno darivanje Deichmann brunch’

(u daljem tekstu: „Nagradni natječaj“)

Članak 1.

Svrha priređivanja nagradnog natječaja

Priređivač priređuje nagradni natječaj u cilju nacionalne promocije Deichmann Hrvatska. Nagradni natječaj se organizira na nacionalnoj razini. Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook niti je povezan s Facebookom.

Članak 2.

Trajanje

Nagradni natječaj traje od 16.9.2022. do 30.9.2022. u 11:59h na Facebook stranici Deichmann Hrvatska: https://www.facebook.com/DeichmannHR/?ref=page_internal

Članak 3.

Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Facebook stranici  https://www.facebook.com/DeichmannHR/?ref=page_internal prije početka nagradnog natječaja.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Zabranjeno je prijaviti radove preuzete s Interneta. Svi prijedlozi moraju biti autorski.

Članak 5.

Kako sudjelovati

Korisnici mogu sudjelovati u nagradnom natječaju tako da na Deichmann web stranici točno odgovore na nagradno pitanje – Zašto želiš doći na reviju predstavljanja nove Deichmann kolekcije u Zagrebu?

Komunikacija sa sudionikom nagradnog natječaja provodit će se putem Facebook stranice.

Postovi ne smiju sadržavati uvredljive, neprikladne i vulgarne sadržaje. Svi odgovori koji pristignu na natječaj pregledat će se, a oni koji ne budu zadovoljavali pravila bit će diskvalificirani. Svaki korisnik ima mogućnosti objaviti samo jedan odgovor.

Članak 6.

Nagrade

Pobjednik/pobjednica nagradnog natječaja bit će nagrađen/a Pulaznicom za Deichmann brunch.

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika

Stručni žiri odabrat će 1 pobjednika ili pobjednicu nagradnog natječaja.

Članak 8.

Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade

Dobitnici će biti objavljeni na web stranici tvrtke Deichmann Hrvatska, najkasnije u roku od 3 radna dana nakon završetka natječaja.

Članak 9.

Općenito o nagradama i dobitnicima

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć.

Priređivač nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Preuzimanje nagrade: Nagrada će se dostaviti dobitnicima na adresu putem pošte. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze priređivača prema dobitniku.

Članak 10.

Suglasnost s pravilima

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila nagradnog natječaja. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena na Facebook stranici https://www.facebook.com/DeichmannHR/?ref=page_internal

Članak 11.

Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je priređivač ovlašten koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju ili/i ime i prezime.

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.

Članak 13.

Priređivač zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Priređivač ima pravo promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja

Članak 12.

Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je priređivač ovlašten koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju ili/i ime i prezime.

Članak 13.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Priređivač ima pravo promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja.