Naučimo da plešemo Charleston

Naučimo plesati Charleston!
Ovaj ples su označavali ga kao najbrži ples na svijetu. Prepoznatljiv je postao početkom dvadesetih godina. Žene plesačice charlestona su se dvadesetih godina zvale “flappers” jer su mahale (flap) rukama i tako podsjećale na ptičja krila.

Pogledaj, kako plešeju Charleston naši Rosana, Leja i Artur:

Pročitaj naš blog i nauči i ti Charleston: https://www.volimocipele.hr/blog/zaplesi/naucimo-plesati-charleston