Rezultati nagradne igre Memory

Sretni dobitnici su:

Julija Čolig

Maja Mitić

Ivana Stipetić

Ivana Ivić

Chantal Holik

Danica Lugarić

Andrea Komlenić

Ines Božić

Marina Kelam

Karmen Rumora

Marija Karlović

Dorotea Pavlić

Carolina Bajo

Marijana Medved

Kristina Levak

Anamarija Peter

Elena Mikolaj

Ana Bejić

Ines Murgić

Ana Stolić

Sanja Peštaj

Ivana Pajtak

Eva Suhić

Amela Alešević

Denis Lukša